Webová stránka slouží k uchování a šíření výstupů dvou systémových projektů v oblasti neformální péče financovaných z OP LZZ a OPZ ESF a státního rozpočtu ČR, které realizoval Fond dalšího vzdělávání mezi roky 2014 a 2019. Příjemcem výstupů obou projektů je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Podpora neformálních pečovatelů I.

Cílem projektu bylo zmapovat fenomén neformální péče v ČR a navrhnout systémovou podporu pečujících osob, která povede ke zvýšení kvality jejich života.

Projekt přinesl inovaci zejména v identifikaci potřeb pečujících osob, ověření vhodnosti nastavení financování dlouhodobé péče a navržení nástrojů, které povedou k podpoře pečujících osob. Co je třeba změnit, řeší analýzy a studie, které vznikly v rámci projektu.

CZ.1.04/3.1.00/C6.00002
Rozpočet: 15,6 mil. Kč
Doba realizace projektu: 1. 2. 2014 – 30. 11. 2015

Podpora neformálních pečujících II.

Cílem projektu bylo zvýšit podporu neformálních pečujících a zlepšit podmínky pro výkon neformální péče prostřednictvím rozvoje systémového a koncepčního přístupu
k tvorbě a rozvoje koordinované podpory.

V rámci projektu byla vytvořena příručka pro pečující, bylo zrealizováno akreditované vzdělávání sociálních pracovníků a pilotní vzdělávání pečujících. Výstupem je také několik výzkumných studií, stejně jako návrh strategického dokumentu na podporu pečujících osob a doporučení pro samosprávu, které vznikly za podpory poradního expertního týmu a týmu pečujících.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006922
Rozpočet: 17,7 mil. Kč.
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 5. 2019

Kontakt: info@nepe.cz

© Copyright Podpora neformálních pečujících